Piste reglement
 • Piste betreden:
  • kijken in de piste of er geen paarden aankomen;
  • als de kust vrij is, verwittigen door "poort vrij" te roepen;
  • poort terug sluiten na binnenkomen;
  • opstappen op de middellijn;
  • instappen naast de hoefslag;
  • enkel ruiters en officiële lesgevers zijn toegestaan in de piste.
 • Piste verlaten:
  • uitstappen naast de hoefslag;
  • piste zo snel mogelijk verlaten om andere ruiters niet te storen;
  • afstappen op de middellijn;
  • poort terug sluiten na buitengaan.
 • Voorrangsregels:
  • ruiters die privé-les hebben, krijgen altijd voorrang;
  • indien er geen privé-les is, heeft linkerhand voorrang;
  • op dezelfde hand, heeft de snelste gang voorrang;
  • in- en uitstappen naast de hoefslag (voorrang verlenen aan ruiters die echt rijden).
 • Privé-lessen:
  • max. 5 paarden in de piste (privé + vrij rijden tezamen).
  • als er privé-les gegeven wordt, gebruik dan - indien mogelijk - de andere piste.
 • Longeren:
  • enkel als er max. 2 ruiters in de piste zijn;
  • enkel indien er geen privé-les bezig is;
  • max 1 persoon die longeert per piste.
 • Longe-les:
  • tijdens de longe lessen mag er niet vrij gereden worden
   (dit geldt niet voor een privé-les waarbij ook soms aan de longe wordt gereden).
 • Vrij zetten paarden in een piste:
  • enkel indien de piste volledig vrij is;
  • enkel voor paarden die in de Furka gestald zijn;
  • enkel onder permanent toezicht van de eigenaar.
 • Rondom de piste:
  • worden geen aanwijzingen gegeven/geroepen naar ruiters in de piste, niet bij de lessen, niet bij het vrij rijden, enkel de lesgevers mogen instructies geven;
  • wordt er niet gelopen of kabaal gemaakt;
  • wordt niet gespeeld;
  • de ruimtes voor en achter de B-piste zijn verboden terrein (dus ook niet in het hooi en stro spelen).
 • Vrij springen:
  • voor je springt, verwittig je de andere ruiters door de naam van de hindernis te roepen;
  • de laatste ruiter ruimt alle hindernissen op;
  • de ruiter vergoedt gebroken balken.